ตัดซอย

ตัดแผ่น

ปั๊ม

แม่พิมพ์

Electrical Steel

Non-Grain-Oriented Electrical Steel

BPS เป็นผู้นำเข้าเหล็กซิลิคอนประเภท Non – Grain – Oriented Electrical steel จากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) กระบวนการปั๊มชิ้นงาน (Stamping) ด้วยแม่พิมพ์ชนิด Progressive Die และกระบวนการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ สำหรับงานหม้อแปลงขนาดเล็ก...

อ่านต่อ
Electrical Steel

Grain-Oriented Electrical Steel

BPS เป็นผู้นำเข้าเหล็กซิลิคอนประเภท Grain – Oriented Electrical steel จากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแกนเหล็ก สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ...

อ่านต่อ

Cold Rolled Steel & Other Metal Sheets

BPS เป็นผู้จำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน และเหล็กเคลือบอื่นๆ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) ด้วยกระบวนการปั๊มชิ้นงาน (Stamping) ด้วยแม่พิมพ์ชนิด Progressive DIE และกระบวนการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะ...

อ่านต่อ

แกนมอเตอร์


  • • Large and medium rotating machines
  • • General use A.C. Motors
  • • Harmetical motors
  • • Small motors and intermittent service A.C. Motors
อ่านต่อ

ชิ้นส่วนโลหะ


  • • Electrical parts
  • • Automobile parts
  • • Frame
อ่านต่อ

แม่พิมพ์

อ่านต่อ
  • ระบบบริหารงานคุณภาพทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงและเพื่อยกระดับความพึ่งพอใจของ ลูกค้า

    อ่านต่อ

นโยบายคุณภาพ

Quick Links

VDO presentaion

ดูวิดีโอ