การตัดซอยโลหะ(Slitting) สามารถตัดโลหะได้หลายประเภท ตั้งแต่ความหนา 0.10 – 4.50 มม.

Slitters (500 mm. – 1,500 mm.)

For material type:
• Electrical Steel
• Coated Steel
• Cold Rolled Steel
• Galvanized Steel
• Electro Galvanized Steel
• Tinplate

 

Slitting Line

Mini Slitting Line