กระบวนการตัดแผ่น (Shear)สามารถรองรับการตัดแผ่นตั้งแต่ขนาด 30 – 1220 มม.

 

Shearing Line