BPS เป็นผู้จำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน และเหล็กเคลือบอื่นๆ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) ด้วยกระบวนการปั๊มชิ้นงาน (Stamping) ด้วย แม่พิมพ์ชนิด Progressive DIE และกระบวนการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ