กระบวนการปั๊มโลหะ(Press) สามารถรองรับการปั๊มงาน ในรูปแบบแผ่นและขึ้นรูป

Press Machines (25 tons – 300 tons)

For material type:
• EI Core
• Motor Core
• Stamping Part
• etc.

 

Annealing