บริการ

ตัดซอย

ตัดแผ่น

ปั๊ม

แม่พิมพ์

 

สินค้า

Electrical Steel

Non-Grain-Oriented Electrical Steel

BPS เป็นผู้นำเข้าเหล็กซิลิคอนประเภท Non – Grain – Oriented Electrical steel จากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) กระบวนการปั๊มชิ้นงาน (Stamping) ด้วยแม่พิมพ์ชนิด Progressive Die และกระบวนการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ สำหรับงานหม้อแปลงขนาดเล็ก…

อ่านต่อ

 
 

Electrical Steel

Grain-Oriented Electrical Steel

BPS เป็นผู้นำเข้าเหล็กซิลิคอนประเภท Grain – Oriented Electrical steel จากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแกนเหล็ก สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ ซึ่งใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงผลิตไฟฟ้า ฯลฯ

อ่านต่อ

 
 

 

Cold Rolled Steel & Other Metal Sheets

BPS เป็นผู้จำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน และเหล็กเคลือบอื่นๆ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) ด้วยกระบวนการปั๊มชิ้นงาน (Stamping) ด้วยแม่พิมพ์ชนิด Progressive DIE และกระบวนการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนโลหะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ

อ่านต่อ

 
 

 

แกน EI

อ่านต่อ

 
 

 

แกนมอเตอร์

• Large and medium rotating machines
• General use A.C. Motors
• Harmetical motors
• Small motors and intermittent service A.C. Motors

อ่านต่อ

 
 

 

ชิ้นส่วนโลหะ

• Electrical parts
• Automobile parts
• Frame

อ่านต่อ

 
 

 

แม่พิมพ์

อ่านต่อ

 
 

 

นโยบายคุณภาพ

ระบบบริหารงานคุณภาพทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงและเพื่อยกระดับความพึ่งพอใจของ ลูกค้า

อ่านต่อ