บริษัทฯ ได้ บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเร่งด่วนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แก่ มูลนิธิเด็ก เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวนเด็ก 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหา ครอบครัว และเข้ามาเรียนหนังสือมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

 

Other Images: