วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้ บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 9/1 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 จำนวนู้สูงอายุ 91 คน

 

Other Images: