บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด (BPS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกแปซิฟิค ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 120 ล้านบาท โดยชำระเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทฯ ได้ให้บริการรับตัด ซอย ปั๊มโลหะให้กับโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์มากว่า 30 ปี จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางและผู้นำด้านการบริการเหล็กในประเทศไทย

 


เพื่อตอบสนองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตและการลงทุน บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานจำนวนมากกว่า 400 คนของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด มีโรงงานตัดซอยโลหะ 4 โรง กำลังการผลิตรวมถึง 20,000 ตันต่อเดือน 
โรงงานปั๊มโลหะ 3 โรง ซึ่งสามารถปั๊มโลหะสำหรับแกนหม้อแปลง แกนมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์รถยนต์ได้มากกว่า 6,000 ตันต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายผลิตแม่พิมพ์และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ของบริษัทฯ เอง จึงเป็นที่รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

 

ทุนจดทะเบียน:
120,000,000 บาท


ก่อตั้ง:
พ.ศ. 2524


ทรัพย์สิน:
พื้นที่ทั้งหมด 48,000 ตร.ม.
• พื้นที่สำนักงาน 2,500 ตร.ม.
• พื้นที่โรงงาน 16,500 ตร.ม.
• พื้นที่คลังสินค้า 4,100 ตร.ม.

 
 

บริษัทในเครือ<

 

  • บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด

    บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2540 ( ค.ศ.1997 ) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น…


  • บริษัท เวิลด์สตีลแพลเลต จำกัด

    ด้วยความตระหนักต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมในอนาคต…