บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2540 ( ค.ศ.1997 ) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด และ บริษัท THS SPRING จำกัด

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้รับนวัตกรรม และ องค์ความรู้ จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ชำนาญทางด้านการปั๊มชิ้นงาน ขึ้นรูปชิ้นงานที่เป็นโลหะ และ เหล็กสปริงส์ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

นโยบายคุณภาพ :
” เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบตรงต่อเวลา โดยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด ”บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด
321 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร.02-4250934
แฟกซ์ 02-4250936
www.btssprings.com