บริษัทฯ ได้ สนับสนุนโครงการ กิจกรรม “วิ่งปราการ 2018 ” ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 จากจุดเริ่มต้นที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เดิน วิ่ง รำลึกวิกฤตการณ์ร.ศ.112 ครบรอบ 125 ปี ในดินแดนประวัติศาสตร์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะนำสมทบทุนมอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

 

Other Images: