วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯได้สนับสนุน โครงการจิตอาสา การปั่นจักรยานท่องเที่ยวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อหารายได้ปรับปรุงห้องเรียนและอาคารเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดโดยโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ

 

Other Images: